MFSA Warning – CC Funds Capital (Malta) Limited – Clone

Presseservice
Dienstag, 08.02.2022

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of CC Funds Capital (Malta) Limited (“the Entity”) which has an internet presence at https://ccfundscapital.ltd/. This website is making unauthorised use of details belonging to an MFSA licenced company CC Fund Services (Malta) Limited (C 45733) and claims to be recognised by the MFSA as a Fund Administrator that forms “part of the Calamatta Cuschieri Group”.

The Authority would like to inform the public that CC Funds Capital (Malta) Limited is NOT a Maltese registered company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Additionally, the Authority confirms that https://ccfundscapital.ltd/ has NO association with CC Fund Services (Malta) Limited (C 45733).

The website https://ccfundscapital.ltd/ therefore appears to be a clone of the website of the legitimate entity and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity on any matters falling within the parameters of the Investment Services Act, Chapter 370 of the Laws of Malta.

Registered Entity Clone
CC Fund Services (Malta) Limited CC Funds Capital (Malta) Limited
https://www.ccfundservices.com/ https://ccfundscapital.ltd/
C 45733 N/A
EWROPA BUSINESS CENTRE
TRIQ DUN KARM
BKARA BKR 9034
N/A
 MFSA Recognised Fund Administrator and Class C CSP  Unlicensed

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ CC Funds Capital (Malta) Limited  (“l-Entità”) u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit at https://ccfundscapital.ltd/. Dan is-sit elettroniku qed jagħmel użu mhux awtorizzat ta‘ dettalji li jappartjenu għal kumpanija liċenzjata CC Fund Services (Malta) Limited (C 45733) u tiddikjara li hija rikonoxxuta mill-MFSA bħala Amministratur tal-Fondi li jifforma parti mill- “Calamatta Cuschieri Group”.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku, li CC Funds Capital (Malta) Limited MHIX kumpanija rreġistrata Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizzi finanzjarji li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Barra minn hekk, https://ccfundscapital.ltd/ m’għandha L-EBDA RABTA ma’ CC Fund Services (Malta) Limited (C 45733).

Is-sit elettroniku https://ccfundscapital.ltd/ jidher li hu clone tal- entità leġittima u għalhekk il-pubbliku m’għandux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet ma’ din l-entità qarrieqa dwar kwalunkwe materjal li jaqa‘ taħt il-parametri tal-Att dwar is-Servizzi ta‘ Investiment, Kapitolu 370 tal-Liġijiet ta‘ Malta.

Registered Entity Clone
CC Fund Services (Malta) Limited CC Funds Capital (Malta) Limited
https://www.ccfundservices.com/ https://ccfundscapital.ltd/
C 45733 N/A
EWROPA BUSINESS CENTRE
TRIQ DUN KARM
BKARA BKR 9034
N/A
 Amministratur tal-Fondi Rikonoxxut mill-MFSA u CSP tal-Klassi C  Mhux Liċenzjata

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar kumpaniji clone, jekk jogħġbok irreferi għal Linji Gwida għad-Detezzjoni ta’ Qerq (Scam)  maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entità’ u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.

Anwälte, die helfen könnenBEMK Rechtsanwälte
Blazek Ellerbrock Malar Kronsbein PartGmbB
RA Marc Ellerbrock
Florianweg 1
88677 Markdorf
Telefon: +49 7544 93 491-0
Telefax: +49 7544 93 491-10
E-Mail: m.ellerbrock@rae-bemk.de


Rechtsanwalt Jens Reime
Innere Lauenstraße 2
Eingang Heringstraße
02625 Bautzen
Telefon: +49 3591 2996133
Telefax: +49 3591 2996144
E-Mail: info@rechtsanwalt-reime.de


Resch Rechtsanwälte
Anlegerschutz seit 1986
Berlin ++ München ++ Wien
Ernst Reuter Platz 8
10587 Berlin
Telefon: +49 30 88 59 77 0
E-Mail: mail@resch-rechtsanwaelte.de