MFSA Warning – Adonis Investment Limited – Clone

Presseservice
Dienstag, 08.02.2022

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of Adonis Investment Limited which has an internet presence at https://adonisinvestmentlimited.com/. This website is using the details of a Maltese Registered Company, Adonis Investments Limited (C 43480). Fraudsters are using the details of this genuine company in an effort to deceive the public.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that https://adonisinvestmentlimited.com/ is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Additionally, the Authority confirms that https://adonisinvestmentlimited.com/ has NO association with the Maltese registered company Adonis Investments Limited (C 43480).

The website https://adonisinvestmentlimited.com/ therefore appears to be a clone of the legitimate entity and the public should therefore refrain from undertaking any business or transaction with the false entity.

Maltese Registered Entity Clone
Adonis Investments Limited Adonis Investment Limited
N/A https://adonisinvestmentlimited.com/
C 43480 N/A
No. 2, Geraldu Farrugia Street,
Zebbug ZBG 4351
No. 2, Geraldu Farrugia Street, Malta
Maltese registered company.
Not licensed to provide financial services.
Not registered in Malta.
Not licensed to provide financial services.

Furthermore, information available to the MFSA suggests that https://adonisinvestmentlimited.com/ is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/ .If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/  as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem Adonis Investment Limited (“l-Entità”) u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit at https://adonisinvestmentlimited.com/. Dan is-sit elettroniku qed jagħmel użu mhux awtorizzat ta‘ dettalji li jappartjenu għal kumpanija liċenzjata Adonis Investments Limited (C 43480). Il-frodaturi qed jużaw id-dettalji ta ’din il-kumpanija ġenwina fi sforz biex iqarrqu bil-pubbliku.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku, li https://adonisinvestmentlimited.com/ MHIX kumpanija rreġistrata Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizzi finanzjarji li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Barra minn hekk, https://adonisinvestmentlimited.com/ m’għandha L-EBDA RABTA ma’ Adonis Investments Limited (C 43480).

Is-sit elettroniku https://adonisinvestmentlimited.com/ jidher li hu clone tal- entità leġittima u għalhekk il-pubbliku m’għandux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet ma’ din l-entità qarrieqa.

Maltese Registered Entity Clone
Adonis Investments Limited Adonis Investment Limited
N/A https://adonisinvestmentlimited.com/
C 43480 N/A
No. 2, Geraldu Farrugia Street,
Zebbug ZBG 4351
No. 2, Geraldu Farrugia Street, Malta
Kumpanija reġistrata Malta.
Mhux liċenzjata biex tipprovdi servizzi finanzjarji.
Mhux reġistrata Malta.
Mhux liċenzjata biex tipprovdi servizzi finanzjarji.

Barra minn dan, informazzjoni disponibbli għall-MFSA tissuġġerixxi li https://adonisinvestmentlimited.com/ x’aktarx hi skema ta‘ natura dubjuża b’riskju għoli ta‘ telf ta‘ flus. Il-pubbliku għandu għalhekk joqgħod lura milli jwettaq kwalunkwe negozju jew transazzjoni mal-entità msemmija hawn fuq.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar kumpaniji clone, jekk jogħġbok irreferi għal-iScam Detection Guidelines maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità’ li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntatja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.

Anwälte, die helfen könnenBEMK Rechtsanwälte
Blazek Ellerbrock Malar Kronsbein PartGmbB
RA Marc Ellerbrock
Florianweg 1
88677 Markdorf
Telefon: +49 7544 93 491-0
Telefax: +49 7544 93 491-10
E-Mail: m.ellerbrock@rae-bemk.de


Rechtsanwalt Jens Reime
Innere Lauenstraße 2
Eingang Heringstraße
02625 Bautzen
Telefon: +49 3591 2996133
Telefax: +49 3591 2996144
E-Mail: info@rechtsanwalt-reime.de


Resch Rechtsanwälte
Anlegerschutz seit 1986
Berlin ++ München ++ Wien
Ernst Reuter Platz 8
10587 Berlin
Telefon: +49 30 88 59 77 0
E-Mail: mail@resch-rechtsanwaelte.de