MFSA Warning – 247Bitcoin Trade Online – Unlicensed Exchange

Presseservice
Dienstag, 08.02.2022

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity operating under the name of 247Bitcoin Trade Online (“the Entity”) which has an internet presence at https://247bitcointradeonline.com/. The entity claims to be “a Maltese directed investment services supplier that works under European and Maltese guidelines”.

It also purports to be “authorized and regulated by MFSA as a MiFID firm and holds a Category 3 Investment Services License”, making unauthorised use and reference to the registered address and other company details of a Maltese licensed company.

The MFSA wishes to alert the public that 247Bitcoin Trade Online is NOT a Maltese registered company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any investment services or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. The public should therefore refrain from entering into any transactions or otherwise dealing with the above-mentioned entity on any matters falling within the parameters of the Investment Services Act, Chapter 370 of the Laws of Malta.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator.  Investors are advised to be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ 247Bitcoin Trade Online (“L-Entità”) u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://247bitcointradeonline.com/. L-Entità tiddikjara li hija “a Maltese directed investment services supplier that works under European and Maltese guidelines”.

L-Entità ssostni wkoll li hija “authorized and regulated by MFSA as a MiFID firm and holds a Category 3 Investment Services License”, waqt li tagħmel użu mhux awtorizzat u referenza għall-indirizz reġistrat u dettalji oħra ta’ kumpanija liċenzjata Malta.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku li 247Bitcoin Trade Online MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi ta‘ investiment jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Għalhekk il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda transazzjoni jew jitratta b’mod ieħor mal-entità msemmija dwar kwalunkwe materjal li jaqa‘ taħt il-parametri tal-Att dwar Servizzi ta’ Investiment, Kapitolu 370 tal-Liġijiet ta‘ Malta.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċertI li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Investituri għandhom joqogħdu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk int vittma ta‘ qerq (scam) jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, jew taħseb li tista‘ tkun qed tittratta ma’ entità li mhix awtorizzata, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l-entità u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.

Anwälte, die helfen könnenBEMK Rechtsanwälte
Blazek Ellerbrock Malar Kronsbein PartGmbB
RA Marc Ellerbrock
Florianweg 1
88677 Markdorf
Telefon: +49 7544 93 491-0
Telefax: +49 7544 93 491-10
E-Mail: m.ellerbrock@rae-bemk.de


Rechtsanwalt Jens Reime
Innere Lauenstraße 2
Eingang Heringstraße
02625 Bautzen
Telefon: +49 3591 2996133
Telefax: +49 3591 2996144
E-Mail: info@rechtsanwalt-reime.de


Resch Rechtsanwälte
Anlegerschutz seit 1986
Berlin ++ München ++ Wien
Ernst Reuter Platz 8
10587 Berlin
Telefon: +49 30 88 59 77 0
E-Mail: mail@resch-rechtsanwaelte.de